Labyrinthe  
Praktijk voor Psychotherapie en Hypnose
Drs. Caroline C. van Rheenen
START THERAPEUT TYPE KLACHT WERKWIJZE PRAKTIJKINFROMATIE CONTACT
 
   
   
   
   
  Ziet u geen weg meer uit het labyrint van uw gedachten, gevoelens en gedrag, dan heeft u mogelijk hulp nodig van een klinisch psycholoog/psychotherapeut.
Een klinisch psycholoog/psychotherapeut biedt u de mogelijkheid samen op zoek te gaan naar de weg uit dit labyrint.

De klinisch psycholoog/psychotherapeut is deskundig op het gebied van gezondheid en gedrag. Veel lichamelijke problemen hebben op één of andere manier een relatie met gedrag, met het doen en laten in het leven van alledag.

Wanneer mensen geen raad weten met de psychische belasting van deze klachten of er niet in slagen de emotionele balans terug te vinden, kan samen met de psychotherapeut geprobeerd worden hier verbetering in aan te brengen.

Dit kan met ondersteunende gesprekken of een meer gerichte (gedragstherapeutische) behandeling tot stand gebracht worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van psychologische testen als aanvulling op de observaties tijdens het gesprek.
       

Als klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen in het BIG-register van het ministerie van VWS.